Robert Hoozee (directeur van het MSK) en Jan Hoet (oprichter van het S.M.A.K.) samen aan tafel.

Robert Hoozee (directeur van het MSK) en Jan Hoet (oprichter van het S.M.A.K.) samen aan tafel.

 

De droom van Robert Hoozee en Jan Hoet 

Het idee voor het plein tussen het MSK en het S.M.A.K. dateert van de jaren '70. Jan Hoet, oprichter van het S.M.A.K., en Robert Hoozee, de directeur van het MSK, zagen het plein als de bezegeling van de symbolische band tussen hun twee musea.

2005: De ontwerpwedstrijd

In 2005 schreven het S.M.A.K. en het MSK een wedstrijd uit voor een ontwerp van het 'Museumpein'. Wim Goes en Aldrik Heirman wonnen de wedstrijd. In hun ontwerp stelden ze voor om het plein autovrij te maken en om een stenen tapijt te leggen met respect voor de openbare ruimte, mens, kunst en natuur.

2007: Internationale erkenning

Het ontwerp voor het Museumplein kreeg internationale weerklank in talloze publicaties en kreeg een eervolle vermelding van de Royal Academy of Arts, waar het plan ook tentoongesteld werd. Robert Hoozee, die enorm opkeek naar dit instituut, zag dit als een ongelooflijke erkenning voor het plan.

2009: Aankondiging voor de pers

In 2009 werd het ontwerp van Wim Goes en Aldrik Heirman aan de pers voorgesteld. De Vlaamse Minister van Cultuur gaf de aftrap voor de realisatie, die toen voorzien werd in 2013. De Vlaamse overheid wou een subsidie van 1,5 miljoen euro toekennen voor de realisatie. Die subsidie is echter nooit opgenomen. 

2010: Koppeling aan vernieuwing van het Citadelpark

In 2010 besliste men om de realisatie van het plein te koppelen aan de vernieuwing van het Citadelpark. In 2011 kwam er een wedstrijd voor het masterplan van het volledige park.

2011-2013: Jaren van stilte

Na 2011 werden bepaalde delen van het plan al gerealiseerd, bijvoorbeeld de manier waarop het verkeer in de Kunstlaan werd ingericht. Rond de rest van het plan bleef het echter stil.

2014: Inhuldiging Jan Hoetplein en Robert Hoozeepark

In 2014, na het overlijden van Jan Hoet, eerde Gent de beide directeurs Hoet en Hoozee. Het plein voor het S.M.A.K. werd Jan Hoetplein gedoopt, terwijl het park aan het MSK het Robert Hoozeepark werd. 

2015-2016: Studie naar de rijweg voor de tram

De stad Gent, De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer onderzochten samen het nieuwe tramtracé. Men wou de tram door de Tentoonstellingslaan laten rijden en de Heuvelpoort ondertunnelen. Daarbij zou de tram stoppen op het Jan Hoetplein. 

2017: Studie naar uitbreiding van het S.M.A.K.

De artistiek directeur van het S.M.A.K., Philippe Van Cauteren, zegt in de media dat hij 500 werken uit de collectie permanent wil tonen in de best mogelijke omstandigheden. Het S.M.A.K. heeft een collectie van 2.000 werken, maar die kunnen nu onvoldoende getoond worden. Hij wil liefst ook een nieuw museumgebouw, omdat het huidige gebouw niet alleen te klein is maar ook technisch niet voldoet. De Gentse schepen van Cultuur Annelies Storms zegt dat van een verhuis wel geen sprake is. Ook Van Cauteren wil liefst op dezelfde site blijven. De stad heeft een studie besteld bij de Gentse OYO-architecten, die moet uitwijzen hoe de collectie tot zijn recht kan komen. Die studie zal ongeveer 6 maanden in beslag nemen. 

Lees hier het artikel.