Museumplein (brief van Jan Hoet)

 

Het is moeilijk om als begeisterer van het Museumplein uitspraken te maken over de opportuniteit van dit architectuurproject.

 

De architectuur staat hier immers niet centraal. Het gaat niet over de aanleg van gewoonweg een plein of een verband te leggen tussen de architectuur van beide gebouwen, maar wel tussen hun respectievelijke inhoud. Want wat vandaag als "Hedendaagse Kunst" wordt beschouwd, kan op een bepaald moment thuishoren in een Museum van Schone Kunsten. Waarvan getuige, zo heb ik, kort voor de opening van het SMAK, een werk van Magritte - "Perspective "Le balcon de Manet) (II)" - in 1961 verworven voor de collectie van het toen nog Museum voor Hedendaagse Kunst, in 1999 aan het Museum voor Schone Kunsten geschonken.

 

Het museumplein als architectonische ingreep moet hier dus eerder een hulpmiddel worden om dit filosofisch verband te accentueren.

 

En dit verband wordt prachtig geaccentueerd mede dat er een ruimtelijke herordening wordt toegepast, gezien het plein niet eenvoudigweg tussen de gebouwen ligt, maar dat bij wijze van spreken beide gebouwen in plaats van rond, deels óp het plein -een lege rechthoek- worden geplaatst, hetgeen hen dichterbij brengt en de interactie stimuleert, zowel op het gebied van werking als van bezoekers. Het publiek krijgt een "Dit hoort samen"-perceptie.

 

Het plein, in wezen een rechthoekig stenen tapijt dat zich uitstrekt tot over de aangrenzende glooiingen van het park, creëert enerzijds nagenoeg een valleivorm die de interactie kanaliseert, maar ook een lege ruimte met een vacuüm dat vraagt om invulling. Het vraagt om invulling met een gebeuren dat voortspruit uit beide musea. In het algemeen dan. Een echte "lege ruimte" zonder enige uitspraak over de voorbestemdheid van haar functie.

 

Zo mag ik zeggen dat het project van Architect Wim Goes en Aldrik Heirman op een uitmuntende wijze de filosofische bedoelingen ondersteunt van wat ik persoonlijk van het museumplein verwacht. 

 

Geschreven door Jan Hoet, Gent 08/01/2007, Project Museum Square: between S.M.A.K. and M.S.K. in Ghent.